Zpět na výběr dotazů

Jak vytvořit správně dokument Word/Write

V dokumentech Microsoft Office, Open Office, Google docs, iWork a mnohých dalších máte možnost nastavovat styly textu. Vyhněte se nastavování fontů, barev, velikostí písma, vyhněte se zvýrazňovaní textu tučně, kurzívou, určitě nepouživejte podtrhávání. Je vhodné použivat klasciké seznamy.

Takto vytvořený dokument můžete celý označit a kopírovat pomocí CTRL+C a CTRL+V do editoru ve vlastní administraci eShopSystem.

I přes to ale při sepsání článků v aplikacích podporujících formátorání textu doporučujeme vkládat tyto texty do administrace způsobem popsaným zde.