Zpět na výběr dotazů

Vkládaní textů kopirovaním z Word nebo Write dokumentů

Rizika a nevýhody kopírování obsahu z textových editorů

Pokud chcete vkládat text, který maté dříve připravený v dokumentech Microsoft Office (.doc, docx, .xls, .xlsx, ...) nebo Open Office (.sxw, .odt, sxc, .ods, ...), pamatujte na to, že označením textu a následným zkopírovaním (CTRL+C), nedochází pouze ke kopírování textu samotného, ale spolu s nim kopírujete i styly písma a další systémové inforamce. Je tedy nutné zvyknout si na správný postup vkládání takového textu.

Výsledkem vložení špatně naformátovaného textu do textového editoru v administraci eShopSystem je nejen nestandardní a od chtěné podoby odlišné zobrazení takovýchto textů, ale také negativní vliv na SEO výsledky a tedy umístění stránky ve vyhledávačích.

Toto omezení funkčnosti se snažíme eliminovat (ukládání s optimalizací) ale prakticky nikdy nebude 100% úspěšnost. Technicky toži není možné odfiltrovat veškeré nežádoucí formátování, protože mnohé formátování je v jiných situacích žádoucí a není možné, aby stroj dokázal vyhodnotit správné použití formátování. Pokud ukládáte s optimalizací, je potřeba hned po uložení ověřit jak se projevil článek na veřejné části eshopu nebo webu. Bude-li se vše zobrazovat správně, je pravděpodobné, že se text vložil správně. Pokud se zobrazuje jinak, než by měl, ponechali jste s největší pravděpodobností někde chybné formátování.

Nevhodné formátování lze často rozpoznat: Jinou velikostí písma daného textu, špatným použitím tučného zvýraznění, jiná barva textu apod.

Jak správně vkládat text do editoru pomocí CTRL+V?

Do editorů v administraci vkládejte pokud možno pouze nenaformátovaný, obyčejný text, který až následně přímo v administraci patřičně naformátujte (více o možnostech formátování viz. Popis textového editoru v administraci eShopSystem).

Správně psaný dokument

Při psaní článků použijte buď editor, který neumožňuje formátování, nebo pro vložení těchto textů do editoru administrace eShopSystem postupujte s ohledem na správnou sémantiku. Více o správne sémantice se dočtete v článku: Jak vytvořit správně dokument Word/Write

Odfiltrování stylu při kopírování textů přes schránku

Máte-li již vytvořený text, který obsahuje naformátování nebo jiné nežádoucí systémové informace, je potřeba se tohoto naformátování zbavit. Je nutné vložit text do nějakého jinéh editoru, který nepodporuje formátovaní a v něm jej znovu označit, zkopírovat/vyjmout (CTRL+C/CTRL+X) a násladně vložit do editoru v administraci eShopSystem.

Windows

Vytvořte na ploše klasický textový dokument (Jak vytvořit textový dokument?). Do textového dokumentu (CHYBÍ NÁZEV APLIKACE) vložte zkopírovaný text (vloží se bez naformátování), následně jej znovu označte, zkopírujte/vyjměte a vložte do editoru administrace eShopSystem.

Mac OS X

Málokdo ví, že v operačním systému Mac OS X existuje zkratka pro vložení textu bez formátování. Pro účely vkládání textů do administrace je to výborná pomůcka. Místo standardní zkratky pro vložení cmd+v použijte zkratku poněkud komplikovanější: cmd+alt+shift+v.

Můžete také aplikovat postup obdobný jako u Windows - vložením textu do textového dokumentu, který nepodporuje formátování. Pro tyto účely použijte systémový TextEdit, přepněte se to režimu obyčejného textu (Format->Make plain text), vložte text (vloží se již bez formátování), následně jej označte, zkopírujte a můžete vložit do administrace.