Zpět na výběr dotazů

Autorizovaný požadavek

Autorizovaný požadavek je takový, který odešlete prostřednictvím administrace vašeho webu. Stačí se přihlásit do administrace a v pravém horním rohu kliknete na položku Hlepdesk.

Poté stačí napsat váš dotaz a odeslat požadavek.