Zpět na výběr dotazů

Podporujete platby kartou?

Akceptaci platebních karet zajišťuje Váš implementační partner. Obecně lze říct, že platební karty podporujeme, podobně jako jakýkoliv další platební systém. Celý proces probíhá v době před odesláním objednávky do Vaši administrace, a pokud je vše autorizované úspěšně, vidíte objednávku i se zvýrazněním, že již je zaplacená.

Akceptace platebních karet nemá žádný vliv na cenu Vaši licence. Chcete-li urychlit vyřizovaní objednávek (kromě těch na dobírku), můžete dále využívat ověřování příchozích plateb na bankovní účet.