Zpět na výběr dotazů

Proč preferujeme dodání dat v PDF a nikoli ve formě dokumentu z Wordu popřípadě PowerPointu?

Budete-li nám předávat nějaká data – ať již jde o text, nebo tím spíše v případě nějakého nákresu – preferujeme ve většině případů formát PDF. Předávání takových dat ve formě .doc nebo .ppt souboru je nevhodné a to z toho důvodu, že jednotlivé verze balíku MS Office často nejsou kompatibilní samy se sebou. To ve výsledku znamená, že se nám rozvržení prvků nemusí zobrazit tak, jak bylo Vámi zamýšleno a vytvářeno. Jednotlivé prvky mohou být zpřeházené, mohou vypadat jinak, nebo se nemusí zobrazit vůbec.

Proto pokud nám předáváte náčrtek něčeho, kde je důležité uspořádání a grafická forma dat, dodávejte jej pokud možno v PDF formátu. Ten se totiž v PDF prohlížečích (Adobe Reader) vždy zobrazí korektně.

Co se předávání obrázkových dat týče, preferujeme dodání jednotlivých obrázků například v zazipované složce, před obrázky naskládanými v .doc souboru.