Zpět na výběr dotazů

Zbozi.cz registrace a smlouva

Službu Zboží.cz provozovanou na adrese zbozi.cz poskytuje Seznam.cz, a. s. Doporučujeme každému obchodníkovi využívat těchto služeb. Placená forma zboží může být zvýhodňující před konkurencí, ale ujistěte se vždy, že na těchto investicích celkově vyděláváte. Doporučujeme investice konzultovat s implementačním partnerem, který na rozdíl od pracovníku Seznam.cz, a. s.,  je nezaujatý a jeho cílem není uzavřít obchod ve prospěch jedné firmy.

Registrace na zboží.cz

Registraci provádí Váš implementační partner, nebo ji můžete provést sami na tomto odkazu: přidat obchod.

Při registraci bude třeba vyplnit tyto údaje:

  • Název obchodu
  • Popis obchodu
  • IČ (nelze registrovat více obchodu na stejný sortiment v rámci jednoho IČ)
  • Kontaktní email
  • URL obchodu
  • URL Feed (určuje zkušenější správce administrace nebo implementační partner)

Důležitou podmínkou pro dokončení registrace je souhlas s obchodními podmíkami služby, seznamte se proto s nimi.

Uzavření smlouvy se zboží.cz

Doporučujeme uzavřít smlouvu na zbozi.cz a řízeně pak z Vaši administrace vybírat placené produkty. Placenou službu zbozi.cz si můžete objednat na emailové adrese: zbozi@firma.seznam.cz. Ze strany eShopSystemu je podpora placeného zboží součásti exportu pro zbozi.cz.

Uzavření smlouvy doporučujeme, neznamená, že nutně musíte utrácet za reklamu, můžete si sami v rámci administrace eshopu firmy seznam.cz nastavovat limity pro propagaci na zbozi.cz.