Zpět na výběr dotazů

Nastavení příchozího a odchozího serveru

Klikneme na položku nástroje/ nastavení účtu. Nejdřív musíme vyplnit položku Název účtu.

Název učtu

Dále vyplníme jméno, název firmy, e-mail.

Další údaje

Poté je nutno nastavit port a typ serveru. To nalezneme v záložce nastavení serveru.

Nastavení serveru

No a poslední fází, musíme nastavit server odchozí pošty. Server můžeme buď přidat, odebrat a nebo upravit stávající.

Odchozí server Můžeme

Diskuze k článku